zpravodaj

Zpravodaj

 

První záměry vydávat v Hruškách zpravodaj, který by informoval o dění v naší obci, vznikly už v roce 1991. Postupem času tyto záměry a náměty vykrystalizovaly v založení obecního zpravodaje s názvem Hrušecké okénko, jehož vydavatelem je Obec Hrušky. V dnešní oficiální podobě spatřilo Hrušecké okénko poprvé světlo světa v srpnu roku 1999, před tradičními hrušeckými Bartolomějskými hody a od té doby vychází pravidelně každé dva měsíce.

Pro jeho distribuci jsme zvolili předplatitelský způsob, tzn. že zájemci si jej začátkem každého kalendářního roku předplatí na obecním úřadě a potom jej šestkrát do roka naleznou ve svých poštovních schránkách. V současné době dodáváme náš zpravodaj téměř do každé domácnosti v Hruškách. Oblíben je i mezi našimi rodáky, kterým jej buď zasíláme poštou nebo necháváme u jejich hrušeckých příbuzných.

A co všechno mohou čtenáři v Hrušeckém okénku najít? Snažíme se jim nabídnout širokou škálu informací o dění v obci především v oblasti rozvoje obce, výstavby, kulturního dění, sportu, školství, historie, krajiny a ekologie, informujeme o všem co nás trápí nebo těší. Rádi zveřejňujeme příspěvky našich rodáků o jejich pohledu na svou rodnou obec v současnosti, ale i všech ostatních, kteří mají čtenářům co říci. Pravidelně blahopřejeme hrušeckým jubilantům k jejich kulatým nebo polokulatým narozeninám a oznamujeme, kdo se v obci narodil či zemřel.

Jestliže si tedy myslíte, že některé z těchto informací mohou být pro vás zajímavé, zveme vás k posezení nad stránkami Hrušeckého okénka, ať už těmi internetovými nebo „papírově hmotnými“. Všem zájemcům o zasílání našeho zpravodaje rádi vyhovíme.

Jaroslava Rajchmanová