Platné obecně závazné vyhlášky

OZV č, 2/2013, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. .pdf

 

OZV č. 1/2013, kterou se ruší OZV obce Hrušky č.5/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2011, o místních poplatcích.  .pdf

 

OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního dopadu .pdf

OZV č. 4/2011 o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl a podobných zařízení pro plašení špačků ve vinicích .pdf

 

OZV. č. 3/2011, kterou se ruší OZV č. 2/2004 o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Hrušky a OZV č. 4/2004,kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2004 o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Hrušky. .pdf

OZV č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky a o systému nakládání se stavebním odpadem .pdf

OZV č. 1/2011 o místních poplatcích .pdf

OZV č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky a o systému nakládání se stavebním odpadem .pdf

OZV ze dne 30.6.1995 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí .pdf

OZV č. 1/2009 o požárním řádu         .pdf

OZV ze dne 11.4.1996 o řádu pohřebiště obce Hrušky          .pdf

OZV č. 1/2003 o závazných částech  č. I územního plánu obce  (vyhláška není v elektronické formě)

OZV č. 1/2001, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce a systému nakládání se stavebním odpadem         .pdf

OZV č. 1/03 o změně č. 2 územního plánu sídelního útvaru Hrušky .pdf

OZV č. 2/03 o symbolech obce Hrušky          .pdf

OZV č. 3/03, kterou se mění OZV č. 2/03 o symbolech obce Hrušky          .pdf

OZV č. 2/05 o čistotě a pořádku v obci Hrušky          .pdf

OZV č. 2/07 o stanovení části společného školského obvodu ZŠ    .pdf

___________________________________________________________________________

Nařízení obce Hrušky

Nařízení obce Hrušky č. 1/2012, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje .pdf

 Zde si můžete stáhnout prohlížeč pdf souborů zdarma