Rada obce

 

Složení rady obce

Filipovičová Jana, Bc., - starostka obce, Tel: 519 343 220, Mobil: 603 716 376, E-mail: filipovicova@hrusky.cz

Hlavní 78, Hrušky, 691 56

Trecha Josef - místostarosta obce,  Mobil: 603 873 866, E-mail: obec@hrusky.cz

Hlavní 28, Hrušky, 691 56

Bradávková Svatava, Mgr., Tel. do zaměstnání: 519 343 238, Mobil: 601 578 410
Na rynku 97, Hrušky, 691 56

Nešpor Jan, Mobil: 607 946 301 
Na rynku 143, Hrušky, 691 56

Rajchmanová, Jaroslava, Ing., Tel. do zaměstnání: 519 311 111

Záhumenní 567, Hrušky, 691 56