Partnerství

 

Obec Hrušky, po několika letech vzájemného setkávání zejména v kulturní oblasti, uzavřela dne 4. července 2004 ve Waldbredimusu a následně i v Hruškách dne 21. srpna 2004 s lucemburskou obcí Waldbredimus "Smlouvu o partnerství".

Jedná se o úplně první smlouvu uzavřenou lucemburskou komunitou s partnery v České republice. Smlouva byla podepsána za přítomnosti velvyslance ČR v Lucembursku pana Ing. Pavola Šepeláka a honorárního konzula ČR v Lucembursku pana Michala Wittmanna.

Touto smlouvou chce obec rozvíjet dlouholeté přátelství s lucemburskou obcí, jejíž země je zakládajícím státem EU.
Spolupráce spočívá především v oblasti kultury a folklórních tradic, školství a dalších aktivit.

Naším cílem je vzájemná výměna zkušeností a rozvoje občanské společnosti v našich obcích, do které chceme zapojit co nejširší okruh našich občanů.

 

Smlouva o partnerství.pdf

 Zde si můžete stáhnout prohlížeč pdf souborů zdarma

 

  

 

Více o naší partnerské obci naleznete na stránkách www.waldbredimus.lu

 

Udělení čestného občanství naší obce

Jméno Michala Wittmanna, iniciátora všech lucembursko-hrušeckých setkání a vztahů jistě zaslechla už většina občanů. Stál u zrodu vzájemné smlouvy o partnerství, které předcházelo několik setkání na oficiální i méně oficiální úrovni. Zasloužil se o prezentaci podlužáckého folklóru ať už návštěvou našich souborů v Lucembursku nebo jejich návštěvou na Bartolomějských hodech.

Všechny tyto skutečnosti byly důvodem k tomu, že se zastupitelstvo naší obce rozhodlo a na svém zasedání dne 15. 11. 2005 schválilo udělit Michalu Wittmannovi čestné občanství, které mu bylo slavnostně předáno 5. 11. 2005 u příležitosti otevření Kulturně společenského centra.

 

 

 

Životopis pana Michala Wittmanna - pdf

Třešňové slavnosti v Lucembursku 4.- 6.7.2008 - fotografie

Návštěva v Hruškách - 18.7.2009 - fotografie