Plán krizové připravenosti

PKP - titulní list .pdf

Plán - základní část .pdf

A1 - únik NL při přepravě .pdf

A2 - přívalové deště .pdf

A3 - vichřice, tornáda .pdf

A4 - požár (lesní, v obci) .pdf

A5 - dlouhodobé narušení dodávek elektřiny .pdf

A6 - narušení dodávek pitné vody .pdf

A7 - únik NL ze stacionárního zařízení .pdf

A8 - hromadná silniční nehoda .pdf

A9 - železniční nehoda .pdf

A10 - dlouhodobé narušení dodávek plynu .pdf

A11 - radiační havárie .pdf

B1 - důležité kontakty .pdf

B2 - prvky varování .pdf

B3 - vzory tísňových zpráv obyvatelstvu .pdf

B4 - síly a prostředky .pdf

B5 - nouzové přežití .pdf

B7 - základní údaje o obci .pdf

B8 - mapa obce .pdf

C1 - nahlášení MU .pdf

C2 - varování .pdf

C3 - improvizované ukrytí .pdf

C4 - evakuace .pdf

C5 - improvizovaná ochrana .pdf

C6 - humanitární pomoc .pdf

C7 - následná opatření .pdf

Mapa Hrušek .pdf